Loading...

Privacybeleid

We zijn erg tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het management van AXENT International AG. Een gebruik van de internetpagina’s van AXENT International AG is in principe mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens. Als een getroffen persoon via onze website de speciale services van ons bedrijf wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als alle gegevens die betrekking hebben of kunnen worden gerelateerd aan u persoonlijk, zoals uw naam, adres, e-mailadres of gebruiksgedrag.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt altijd in overeenstemming met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die voor AXENT International AG gelden.

Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

AXENT International AG heeft als controller talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken voor persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

AXENT International AG
Buechstrasse 18
CH-8645 Rapperswil-Jona
Schweiz

Telfoon: +41 (0) 55 536 60 00
E-Mail: info@axentbath.ch
Website: https://axentbath.eu

2. Cookies

De websites van AXENT International AG gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Eel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan AXENT International AG gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens niet elke keer opnieuw in te voeren bij elke bezoek aan de website, zoals dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

3. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van AXENT International AG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de internetpagina van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebpagina’s die toegankelijk zijn via (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt AXENT International AG geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is vereist om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website te optimaliseren en te adverteren, (3) om de blijvende werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en ( 4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch en verder geëvalueerd door AXENT International AG met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een zo goed mogelijk niveau van bescherming te bieden voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

4. Contact via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van AXENT International AG informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een getroffen persoon contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een persoon aan de verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen openbaarmaking van deze persoonlijke gegevens aan derden.

5. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven voor zover dit absoluut noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, overgedragen of bekendgemaakt aan andere instellingen of bedrijven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij wijken van deze regel af indien wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn de gegevens bekend te maken en over te dragen.

6. Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag of, in voorkomend geval, de Europese richtlijnen of voorschriften of door enige andere wetgever te bereiken in wet- of regelgeving die de voor de verwerking verantwoordelijke was voorzien voor.
Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en verordeningen of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van dit addendum wordt het IP-adres van de internettoegang van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de pagina’s van deze website wordt geopend door de controller en een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch gestart door de respectieve Google Analytics-component Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die Google, onder andere, gebruiken om de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden, en vervolgens provisiebedragen mogelijk te maken.

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Als alternatief voor de browser-add-on of in browsers op mobiele apparaten, klik je op deze link, om te voorkomen dat Google Analytics deze website in de toekomst zal bezoeken. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en https://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

8. Privacybeleid voor het gebruik van Google Maps

We nemen kaarten op van de Google Maps-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers bevatten, maar deze worden niet verzameld zonder hun toestemming (meestal als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

9. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren.

10. Wijzigingen van doel

Uw persoonsgegevens worden alleen voor een ander dan het beschreven doel verwerkt indien dit wettelijk is toegestaan of indien u met de wijziging van het doel heeft ingestemd.

11. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals details van de contractant). Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vereist of vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

12. Uw rechten

Met betrekking tot uw door ons verwerkte persoonsgegevens heeft u de hieronder beschreven rechten.

In het kader van Art. 15 van de GDPR heeft u het recht om ons te allen tijde informatie te vragen over de door ons verwerkte gegevens.

Onder de voorwaarden van Art. 17 DSGVO heeft u het recht om te eisen dat wij de persoonsgegevens die op u betrekking hebben verwijderen. De uitoefening van dit recht kan worden beperkt in overeenstemming met art. 17 (3) DSGVO in het bijzonder wanneer uw gegevens nodig zijn voor de nakoming van een wettelijke verplichting of voor de handhaving van rechtsvorderingen.

U hebt het recht te eisen dat wij de verwerking van persoonsgegevens beperken overeenkomstig art. 18 DSGVO. Een dergelijk recht bestaat in het bijzonder voor de duur van de controle van de juistheid indien deze tussen u en ons wordt betwist.

Overeenkomstig art. 21 DSGVO hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waarna de verwerking van uw persoonsgegevens onmiddellijk wordt gestaakt, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

13. Beveiliging

Wij hebben organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en andere bij de gegevensverwerking betrokken derden zijn verplicht om vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan.

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen. De verklaring schept geen contractuele of andere formele rechten tegenover of voor een partij.